A photography project captures the life of the tramps in Bohemia and Moravia with the aim to document this specific sub-culture because there is currently no visual coverage of the typical Czech phenomenon. Czech Tramps is a field project and includes photographs taken in different Czech regions. The author of the project is Libor Fojtík.
Drawing its inspiration from woodcraft, scouting and the Wild West tramping became a movement in former Czechoslovakia which thanks to the social and political climate was a tolerated alternative culture. The tramp from the books by Jack London is on one hand a scum without any respect to generally accepted social conventions; on the other hand tramping is described there as a movement based on friendship and solidarity, romantic love of nature and a protest against the society of consumption and bourgeois culture. As a result of the changes in the social system and political situation the movement itself has undergone major changes and survived in a new form till present. The aim of the project is a book, an exhibition and a short documentary film.
 
Fotografický projekt zachycuje život trampů v Čechách a na Moravě s cílem zdokumentovat stav, podobu této specifické subkultury, neboť v současné době neexistuje ucelený obrazový soubor o tomto ryze českém fenoménu. Jde o projekt terénní, vznikající v různých regionech České republiky. Autorem tohoto projektu je Libor Fojtík.

Tramping se ve své inspiraci Ligou lesní moudrosti, woodcraftem, skautingem a americkým Divokým západem stal v bývalém Československu hnutím, které mělo díky dobovým společensko-politickým poměrům charakter trpěné alternativní kultury. Pojem tramp podle románů Jacka Londona na jedné straně vyjadřuje člověka nerespektujícího všeobecně vžité společenské konvence, pohybujícího se na okraji společnosti. Na straně druhé jde o hnutí založené na přátelství, sounáležitosti, romantickém vztahu k přírodě a odporu ke konzumnímu způsobu života a měšťáctví. V souvislosti se změnou společenského systému a politické situace, prošlo hnutí zásadními změnami i opětovnou obrodou a v jisté podobě žije dodnes. Cílem projektu je kniha, výstava a krátký dokumentární film.