A set of photos on the territory of the Czech Republic, a kind of "village of endless possibilities" in the middle of Europe. After the fall of the Iron Curtain, the development of this small country was subjected to many, often very rapid, changes for which our society was not at all prepared. The post-revolutionary mood, mentality and behavior of the people changed over time, adapting to the European norm, but the reverberations of this period can be seen and recorded even today.

Soubor fotografií na území České republiky, jakési „vesničky nekonečných možností“ uprostřed Evropy. Po pádu Železné opony byl vývoj této malé země podroben mnoha často velice rychlým změnám, na které nebyla naše společnost vůbec připravena.  Porevoluční nálada, mentalita a chování lidí se časem změnily, přizpůsobily se evropskému normálu, ale dozvuky tohoto období lze vidět a zaznamenávat dodnes.

Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home
Absurdistan – My Home Absurdistan – My Home