The photographic project captures the life of tramps in Bohemia and Moravia with the aim of documenting the state and appearance of this specific oldest and most numerous subculture, a purely Czech phenomenon that does not exist anywhere else in the world. Libor Fojtík worked on the project for more than 7 years. He focused not only on portraits, landscapes, folk creativity, but also on the architecture and form of tramp places.

Inspired by the League of Forest Wisdom, woodcraft, scouting and the American Wild West, tramping became a movement in the former Czechoslovakia that, thanks to the socio-political conditions of the time, had the character of a suffering alternative culture. The term tramp according to Jack London's novels, on the one hand, expresses a person who does not respect generally accepted social conventions, who moves on the fringes of society. On the other hand, it is a movement based on friendship, belonging, a romantic relationship with nature and opposition to the consumerist way of life and the bourgeoisie. In connection with the change in the social system and political situation, the movement underwent fundamental changes and a resurgence and is still alive today in a certain form. The result of the project is a photo book, an exhibition and a short documentary film.

 

 

Fotografický projekt zachycuje život trampů v Čechách a na Moravě s cílem zdokumentovat stav, podobu této specifické nejstarší a nejpočetnější subkultury o ryze českém fenoménu, který nikde jinde ve světě neexistuje. Libor Fojtík na projektu pracoval víc než 7 let. Zaměřil se nejen na portréty, krajinu, lidovou tvořivost, ale i na architekturu a podobu trampských míst.

Tramping se ve své inspiraci Ligou lesní moudrosti, woodcraftem, skautingem a americkým Divokým západem stal v bývalém Československu hnutím, které mělo díky dobovým společensko-politickým poměrům charakter trpěné alternativní kultury. Pojem tramp podle románů Jacka Londona na jedné straně vyjadřuje člověka nerespektujícího všeobecně vžité společenské konvence, pohybujícího se na okraji společnosti. Na straně druhé jde o hnutí založené na přátelství, sounáležitosti, romantickém vztahu k přírodě a odporu ke konzumnímu způsobu života a měšťáctví. V souvislosti se změnou společenského systému a politické situace, prošlo hnutí zásadními změnami i opětovnou obrodou a v jisté podobě žije dodnes. Výsledkem projektu je fotografická kniha, výstava a krátký dokumentární film. 
 
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS
CZECH TRAMPS CZECH TRAMPS